Huishoudelijke mededelingen

Huishoudelijke mededelingen en regels


Openiningstijden hoogseizoen ma. t/m zo.: 09.00-12.30 u. /13.30-17.00 u.
Openingstijden voor/naseizoen : zie informatieborden.

1. Bij aankomst melden bij de receptie. Aankomst kamperen na 14.00 uur, vertrek voor 12.00 uur
    Aankomst verhuuraccommodaties na 15.00 uur, vertrek voor 11.00 uur. U dient het gehuurde object schoon en opgeruimd achter te laten
    en de vuilnis in de daarvoor bestemde containers te werpen. Bij gebruik van linnengoed deze        nadien afgeven bij de Receptie.
2. Slagbomen zijn gesloten tussen 23.00 en 07.00 uur (inrijden). Uitrijden is altijd mogelijk.
3. Bezoekers melden bij de receptie zij dienen bezoekersgeld te betalen. De auto dient op de parkeerplaats te staan. Dag bezoekers mogen
    zich niet zonder toestemming van de eigenaar na 22.00 uur op het terrein bevinden.
4. De standplaats en het gebruikte sanitair dient in schone staat te blijven.
5. Kinderen mogen niet zonder begeleiding gebruik maken van de toiletgebouwen. Tevens is het verboden in het toiletgebouw te spelen.
6. Het is verboden af te wassen in het toiletgebouw, i.v.m. beschadiging aan de wastafels.
7. Het is een ieder verplicht een vuilniszak voor vuil (huisafval) bij de caravan of tent te hebben. Los vuil is niet toegestaan. Afval dient zo veel
     mogelijk gescheiden te worden (papier-blik-ijzer–groen-huisafval) en in de daarvoor bestemde containers te worden gedeponeerd.
     Afvalwater van caravan/camper dient opgevangen te worden, of dient direct op het riool aangesloten te zijn.
8. U dient alle aan eigendom toegebrachte schade te vergoeden.
9. Het is niet toegestaan het terrein te betreden en te verlaten anders dan via de normale weg. Beschadiging of vernielingen van de
     beplanting (geen lijnen en t.v.-masten aan de bomen), gebouwen, goederen alsmede ontvreemding kunnen tot gevolg hebben, het
     schadeloos stellen en verwijdering van het terrein. Het graven van geulen is niet toegestaan.
10. Het ontsteken van open vuur is niet toegestaan (mits overleg is gepleegd met de eigenaar). Barbecue is toegestaan tot 22.00 uur. (emmer
        water in de buurt !!)
11. Het wassen van auto’s of caravans is verboden de camping ligt nl. in een Waterwingebied.
12. Niet onnodig rijden en niet sneller dan 5 km. per uur. Pas op voor de kinderen !! Brommers, scooters en motoren dienen stapvoets te
        rijden.
13. Uw huisdier aangelijnd houden en uitlaten buiten de camping, niet op de parkeerplaats en niet langs de beek of in het weiland !!!!
14. Geen hinderlijke geluiden maken tijdens de avond/nachtrust van 22.00 – 07.00 uur.
15. Bij storing na sluitingstijd: 0543-472588 of bij de slagboom aan de intercom melden.

Het niet opvolgen of het zich niet houden aan deze regels, kan verwijdering van het terrein ten gevolge hebben, zonder teruggave van de betaalde gelden. De eigenaar aanvaard geen aansprakelijkheid van de gevolgen van diefstal van goederen of letsel aan personen. In gevallen, waarin deze regels en mededelingen niet voorzien, beslist de campingeigenaar en is men verplicht die aanwijzingen op te volgen.

SPOED !    ALARM: 112               Zeer dringende zaken:        Camping Lansbulten  0543 472588

Huisartsenpraktijk Station, Stationsstraat 32A, Aalten, tel. 0543-472412
Tandheelkunde Schillerweijde, Haartsestraat 9, Aalten, tel. 0543-471777. Weekend dienstdoende tandarts tel. 0544-466149. 
Dierenartspraktijk, Nijverheidsweg 7a, Aalten, tel. 0543-473340
Medische hulp na 17:00 uur, in het weekend en tijdens feestdagen die niet kan wachten totdat de praktijk weer bereikbaar is, kunt u terecht bij Spoedpost Winterswijk. Telefoonnummer: 085-0791112. U dient van te voren wel eerst te bellen. Houdt bij het maken van de afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand. Het adres van de spoedpost is: Spoedpost Oost Achterhoek Beatrixpark 8d te Winterswijk (tegenover Streekziekenhuis Koningin Beatrix).